موسسه پیوند خدمات کاملی را برای خانواده های دانش آموزان عضو پیوند ارائه می دهد تا بتوانند فرزندانشان در طول سفر در مدارس انگلستان هم به صورت بلند مدت و هم به صورت کوتاه مدت همراهی کنند. این خدمات شامل صادر کردن دعوت نامه, درخواست برای ویزا خانواده, ترانسفر فرودگاهی, رزرو هتل/اجاره کردن خانه, اطمینان حاصل کردن تا تمام مراحل مربوط به محل اقامت شان به درستی انجام پذیرد, بازکردن حساب بانکی در انگلستان, خدمات توریستی در طول اقامتشان در انگلستان, کمک در موارد اضطراری و غیره می باشد

!آیا میدانستید موسسه پیوند خدمات زیر را به خانواده ها ارائه می دهد

آیا میدانستید خدمات زیر از سال ۲۰۱۹ به خانواده های دانش آموزان عضو پیوند ارائه می شود

ثبت نام در کلاس زبان

سرمایه گذاری در انگلستان

خدمات توریستی انگلستان