!ویدیو های زیر را تماشا کنید

فیلم مدرسه باکسوود

فیلم کالج د.ال.د

فیلم مدرسه کوئین

برای اینکه در زندگی موفق بشی, لازمه اش این است که متفاوت باشی و آگاه به اینکه بهترین هستی. موسسه پیوند به هدفش “آماده کردن برای مسیری جدید” باور دارد: مدرسه ای را انتخاب کنید که به فرزندتان توانایی های لازم برای ساختن آینده درخشان را می دهد…موفقیت در زندگی مثل آماده شدن برای یک مسابقه است; و به سادگی, یکشبه بدست نمیاید; لازمه اش آماده سازی تحت راهنمایی تخصصی و همراه با اعتماد به نفس که هر چیزی ممکن است 

آیا می دانستید موسسه پیوند خدمات زیر را انجام می دهد؟

 

!جای خود را برای مهر ماه رزرو کنید

(ظرفیت باقیمانده برای ثبت نام (۶ نفر

چگونه درخواست دهیم

گام اولیه برای نام نویسی در مدارس انگلستان چیست؟