تماشای ویدیومدرسه کلرمونت

 

در صورت باز نشدن ویدئو می بایست نرم افزار گوگل کروم را نسب کرده و یا از طریق موبایل مشاهده کنید

مشخصات مدرسه کلرمونت