کل هزینه من برای تحصیل در کالج / دانشگاه انگلستان چقدر است؟

( کل هزینه شما به ۲ دسته تقسیم می شود ( هزینه کل = هزینه کالج / دانشگاه + هزینه خدمات موسسه پیوند

دسته ۱: هزینه کالج / دانشگاه

این هزینه نسبت به کالج / دانشگاه انتخابی شما قابل تغییر می باشد

< هزینه کالج / دانشگاه مختلف را در اینجا بیابید

شامل هزینه های تحصیلی (شهریه ی دانشگاه) و خوابگاه محل اقامت می باشد
مبلغی که بابت خوابگاه پرداخت می گردد وابسته به نوع اتاق که میتواند مشترک و یا به صورت تک نفره باشد متغیر است

برای صادر شدن و گرفتن چذیرش از دانشگاه و برای اخذ ویزای انگلستان شما می بایست مبلغ ۱۰۰۰ پوند بیعانه (قابل بازگشت) و ۲۰۰ پوند هزینه ی ثبت نام (غیر قابل بازگشت) پرداخت کنید

بله هزینه ی شهریه ی دانشگاه معمولا در ۲ قسط و هزینه ی خوابگاه محل اقامت در ۳ قسط قابل پرداخت می باشد

روش پرداخت مطلوب حواله بانکی است. موسسه پیوند با در اختیار گذاشتن اطلاعات حساب بانکی اش به شما امکان واریز وجه را میدهد. هنگامی که وجه را واریز نمودید باید رونوشت رسید حواله بانکی را به موسسه پیون ایمیل یا فکس نمایید تا ما ترتیبی دهیم که پذیرش مدرسه برای شما ارسال شود

دسته ۲: هزینه خدمات موسسه پیوند

هزینه خدمات موسسه پیوند نسبت به سرویس انتخابی شما قابل تغییر می باشد, میانگین هزینه خدمات موسسه پیوند ۱۶۰۰ پوند می باشد

مشاوره تحصیلی برای مطمئن شدن در انتخاب درست کالج / دانشگاه فرزندانتان *
تمام امور به درخواست ویزا شامل: تکمیل فرمها, راهنمایی جهت تکمیل مدارک, وقت سفارت بر عهده ی ماست *
موسسه ی پیوند به عنوان نماینده رسمی کالج / دانشگاه در انگلستان . تمامی امور مربوط به ذخیره جا را برای شما انجام می دهد *
مترجم در سفارت *
ترانسفر فرودگاهی تا کالج / دانشگاه *
حمایت و کمک دانشجویان در طول دوران کالج / دانشگاه *

بعد از اخذ ویزا تمام هزینه خدمات موسسه پیوند قابل پرداخت می باشد

روش پرداخت مطلوب حواله بانکی است. موسسه پیوند با در اختیار گذاشتن اطلاعات حساب بانکی اش به شما امکان واریز وجه را می دهد

خیر, متاسفانه هزینه خدمات موسسه پیوند به صورت اقساط امکان پذیر نمی باشد

…به طور مثال

کل هزینه من برای تحصیل در دانشگاه ساری در صورت انتخاب سرویس برنز موسسه پیوند چقدر است؟

هزینه سرویس برنز موسسه پیوند: ۱۶۰۰ پوند می باشد
شهریه مدرسه باکسوود: ۲۵,۴۰۰ پوند – معادل ۱۲۰ میلیون تومان در سال

کل هزینه شما: ۱۶۰۰£ +۲۵,۴۰۰£ =۲۷,۰۰۰£ می باشد

(کل هزینه شما برای تحصیل در مدرسه باکسوود در صورت انتخاب سرویس برنز موسسه پیوند۲۷,۰۰۰ پوند میباشد (معادل ۱۲۲ میلیون در سال