( کل هزینه شما به ۲ دسته تقسیم می شود ( هزینه کل = هزینه مدرسه + هزینه خدمات موسسه پیوند

دسته ۱: هزینه مدرسه

این هزینه نسبت به مدرسه انتخابی شما قابل تغییر می باشد, میانگین هزینه مدارس برای کمپ تابستانی ۹۴۰ پوند در هفته می باشد

< هزینه مدارس مختلف را در اینجا بیابید

این مبلغ شامل خوابگاه – سه وعده غذای روزانه و هزینه دوره های زبان, خدمات پزشکی, امکانات ورزشی و آموزشی است

یک ماه قبل از شروع کمپ تابستانی کل هزینه مدرسه قابل پرداخت می باشد

خیر, متاسفانه هزینه مدرسه به صورت اقساط امکان پذیر نمی باشد

روش پرداخت مطلوب حواله بانکی است. موسسه پیوند با در اختیار گذاشتن اطلاعات حساب بانکی اش به شما امکان واریز وجه را می دهد. هنگامی که وجه را واریز نمودید باید رونوشت رسید حواله بانکی را به موسسه پیوند ایمیل یا فکس نمایید تا ما ترتیبی دهیم که پذیرش مدرسه برای شما ارسال شود

دسته ۲: هزینه خدمات موسسه پیوند

هزینه خدمات موسسه پیوند نسبت به سرویس انتخابی شما قابل تغییر می باشد, میانگین هزینه خدمات موسسه پیوند برای کمپ تابستانی ۱۶۰۰ پوند می باشد

تمام امور به درخواست ویزا شامل: تکمیل فرمها, راهنمایی جهت تکمیل مدارک, وقت سفارت بر عهده ی ماست *
تمام هزینه های سفارت انگلستان بر عهده ماست *
موسسه ی پیوند به عنوان نماینده رسمی کمپ های تابستانی در انگلستان تمامی امور مربوط به ذخیره جا را برای شما انجام می دهد *
تمام هزینه های ارسال پست مدارک و فرم ها به سفارت و کالج مورد نظر شما *
مترجم در سفارت *

بعد از اخذ ویزا تمام هزینه خدمات موسسه پیوند قابل پرداخت می باشد

روش پرداخت مطلوب حواله بانکی است. موسسه پیوند با در اختیار گذاشتن اطلاعات حساب بانکی اش به شما امکان واریز وجه را می دهد

خیر, متاسفانه هزینه خدمات موسسه پیوند به صورت اقساط امکان پذیر نمی باشد

…به طور مثال

کل هزینه من برای ۲ هفته کمپ تابستانی باکسوود در صورت انتخاب سرویس برنز موسسه پیوند چقدر است؟

هزینه سرویس برنز: ۲۹۰۰ پوند می باشد
هزینه ۲ هفته کمپ تابستانی باکسوود: ۱۸۸۰ پوند می باشد

کل هزینه شما:۲۹۰۰£ +۱۸۸۰£ = ۴۷۸۰£ می باشد

کل هزینه شما برای ۲ هفته کمپ تابستانی باکسوود در صورت انتخاب سرویس برنز موسسه پیوند ۴۷۸۰ پوند میباشد