بیعانه موسسه پیوند

بیعانه موسسه پیوند چیست؟

.بیعانه موسسه پیوند اولین مرحله برای شروع ثبت نام می باشد که بایستی از طرف متقاضی پرداخت شود

دومین مرحله بعد از پرداخت بیعانه موسسه پیوند چیست؟

بعد از پرداخت مبلغ بیعانه موسسه پیوند و تاییدیه آن, همکاران ما با شما تماس می گیرند و مراحل بعدی برای گرفتن پذیرش را به شما علام میکنند

:این مراحل شامل

  • کمک در پر کردن فرم های مربوطه

  • کمک در جمع آوری و آماده کردن مدارک لازم برای گرفتن پذیرش

  • کمک در جمع آوری و آماده کردن مدارک لازم برای اخذ ویزا از طرف سفارت انگلستان

  • گرفتن وقت سفارت انگلستان

  • گرفتن بلیط هواپیما و ترانسفر فرودگاهی تا مدرسه با همراه

سوالات رایج در مورد بیعانه موسسه پیوند

روش پرداخت مطلوب حواله بانکی است. موسسه پیوند با در اختیار گذاشتن اطلاعات حساب بانکی مربوطه به شما امکان واریز وجه را می دهد. هنگامی که وجه را واریز نمودید باید رونوشت رسید حواله بانکی را برای ما ارسال و سپس بعد از تایید آن برای شروع ثبت نام در مدرسه انتخابی شما اقدام می کنیم

.اگر شما بیعانه موسسه پیوند را پرداخت کنید و پذیرش صادر نشود شما دو گزینه خواهید داشت

گزینه اول: موسسه پیوند می تواند به شما جایگزین دیگری معرفی کند
گزینه دوم: درخواست برگشت بیعانه موسسه پیوند. در این گزینه ۲۰۰ پوند از هزینه بیعانه کسر می شود و مابقی هزینه به شما برگردانده خواهد شد

اگر شما بیعانه موسسه پیوند را پرداخت کنید و درصوتی که ویزا از طرف سفارت انگلستان صادر نشود و در حالی که تمام مدارک شما کامل بوده باشد ۳۰۰ پوند از هزینه بیعانه کسر می شود و مابقی هزینه به شما برگردانده خواهد شد

در صورتی که ویزای دانش آموز اخذ شود و به مدرسه ورود پیدا کند, بعد از اتمام قرارداد موسسه پیوند با شما, (زمانی که فرم لغو خدمات موسسه پیوند پر و سپس به ما ارسال شود) کل مبلغ بیعانه پرداخت شده به موسسه پیوند قابل بازگشت می باشد

در صورت منصرف شدن متقاضی بعد پرداخت بیعانه موسسه پیوند, متاسفانه این مبلغ قابل بازگشت نمی باشد