لیست کالج ها و دانشگاه ها در انگلستان

ورود به کالج ها / دانشگاه ها در انگلستان راهیست برای وارد شدن به شرکت ها و بازار کار در انگلستان

کینگز کالج

شهر : لندن *
شهریه ی کالج و خوابگاه : ۲۵,۴۰۰ پوند – معادل ۱۲۰ میلیون تومان *
محدودیت سنی: ۱۸ سال به بالا *

< مشخصات کینگز کالج

دانشگاه ساری

شهر : گیلدفورد *
شهریه ی دانشگاه و خوابگاه : ۲۵,۴۰۰ پوند – معادل ۱۲۰ میلیون تومان *
محدودیت سنی: ۱۸ سال به بالا *

< مشخصات دانشگاه ساری

دانشگاه کینگزتون

شهر : کینگزتون *
شهریه ی دانشگاه و خوابگاه :۲۰,۴۰۰ پوند – معادل ۱۰۰ میلیون تومان *
محدودیت سنی: ۱۸ سال به بالا *

< مشخصات دانشگاه کینگزتون